Giới thiệu tuyển sinh đại học

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

 • Ký hiệu nhóm ngành (mã xét tuyển): KT23

(I) Toán Tin                                                   

 • Mã ngành: D460112
 • Các chương trình đào tạo:
  • Cử nhân kỹ thuật Toán – Tin ứng dụng (4 năm)
  • Kỹ sư Toán – Tin ứng dụng (5 năm)
  • Kỹ sư tài năng Toán – Tin ứng dụng (5 năm)

(II) Hệ thống thông tin quản lý

 • Mã ngành: 52340405
 • Chuyên ngành: Tin học quản lý
 • Chương trình đào tạo:
  • Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý (4 năm)

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TUYỂN THẲNG:
http://ts.hust.edu.vn/index.php/264-qdxtt-xt2017

Open Day 201401216

 

ToroiHTTTQL_2016.04.22 V7.0

THÍ SINH CẦN TƯ VẤN THÊM VỀ THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA VIỆN XIN MỜI GỬI CÂU HỎI:

http://sami.hust.edu.vn/form-lien-he/hoi-dap-tu-van-tuyen-sinh/

Xem thêm:

 1. Các ngành đào tạo đại học tại Viện Toán ứng dụng và Tin học
 2. Giới thiệu ngành đào tạo Toán Tin
 3. Giới thiệu ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý
 4. Toán Tin-ngành học không thể thiếu trong thời đại công nghệ số
 5. Nhiều công việc phù hợp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý
 6. Nhiều cơ hội du học dành cho sinh viên kỹ sư tài năng Toán Tin
 7. Các câu hỏi thường gặp về ngành đào tạo và môi trường học tập tại Viện Toán UD&TH
 8. Tìm hiểu về chuơng trình đào tạo đại học các ngành tại Viện Toán ƯD&TH
 9. Tiếp tục học Thạc sĩ tại Viện Toán ƯD&TH
 10. Học Tiến sĩ tại Viện Toán ƯD&TH
 11. Giới thiệu sơ lược về Viện
 12. Các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo của Viện Toán ƯD&TH
 13. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
 14. Hoạt động đoàn thể của sinh viên
 15. Công tác cố vấn học tập