Sự kiện

Xem thêm +

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 35 CỦA TRƯỜNG ĐHBKHN, PHÂN BAN TUD&TH

Thời gian: 13:00, ngày 14/05/2018 (Thứ Hai)

Địa điểm: PHÒNG 902, THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ TỔ HỢP, LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG LẦN THỨ I

Thời gian: 08:30, ngày 15/04/2018 (Chủ Nhật)

Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội