Sự kiện

Xem thêm +

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 36 của Trường ĐHBKHN, phân ban Toán Ứng Dụng

Thời gian: 13:30, ngày 20/05/2019 (Thứ Hai)

Địa điểm: 902, Thư viện Tạ Quang Bửu

Giới thiệu về Tin sinh học

Thời gian: 10:00, ngày 22/04/2019 (Thứ Hai)

Địa điểm: P104 D3