Sự kiện

Xem thêm +

Đón chào K64

Thời gian: 13:30, ngày 27/08/2019 (Thứ Ba)

Địa điểm: Hội trường nhà B1

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 36 của Trường ĐHBKHN, phân ban Toán Ứng Dụng

Thời gian: 13:30, ngày 20/05/2019 (Thứ Hai)

Địa điểm: 902, Thư viện Tạ Quang Bửu