Sự kiện

Xem thêm +

Sinh hoạt công dân và Lễ trao học bổng khuyến học

Thời gian: 14:00, ngày 21/12/2019 (Thứ Bảy)

Địa điểm: Hội trường B1

Đón chào K64

Thời gian: 13:30, ngày 27/08/2019 (Thứ Ba)

Địa điểm: Hội trường nhà B1