Sự kiện

Xem thêm +

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần 37 của Trường ĐHBKHN, phân ban Toán Ứng Dụng và Tin học

Thời gian: 13:30, ngày 05/06/2020 (Thứ Sáu)

Địa điểm: 702 Thư Viện Tạ Quang Bửu

Sinh hoạt công dân và Lễ trao học bổng khuyến học

Thời gian: 14:00, ngày 21/12/2019 (Thứ Bảy)

Địa điểm: Hội trường B1