Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành Toán Tin vào công tác tại Tổng cục An ninh – Bộ Công an

16/01/2017

Cục Kĩ thuật Nghiệp vụ I - Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Địa chỉ: 58A Trần Nhân Tông

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Yêu cầu đối tượng tuyển dụng: nam sinh viên tốt nghiệp ngành Toán Tin (Toán Tin ứng dụng) loại Khá trở lên; tuổi dưới 30 (với Thạc sĩ thì tuổi không quá 35); gia đình cơ bản; sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.

Sau khi sơ tuyển, nếu đủ điều kiện sẽ tuyển dụng ngay trong Quý I, 2017, làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau của Tổng cục.

Liên hệ trực tiếp: Đồng chí Tú 0983021280.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm