THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng CBVC năm 2020

13/02/2020

Theo yêu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ, viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác tuyển dụng CBVC năm 2020 với 06 chỉ tiêu giảng viên ngành Toán, Toán-Tin:

+ 02 vị trí tại bộ môn Toán cơ bản

+ 02 vị trí tại bộ môn Toán ứng dụng

+ 02 vị trí tại bộ môn Toán-Tin

Yêu cầu công việc
- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo yêu cầu;

- Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
- Về chuyên môn:

+ Bộ môn Toán cơ bản: Tiến sĩ đúng chuyên ngành;

+ Bộ môn Toán ứng dụng: Tiến sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (ưu tiên Xác xuất thống kê, Toán tài chính).

+ Bộ môn Toán tin: Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin; Cơ sở toán học; Toán - tin; Khoa học Máy tính; Khoa học dữ liệu và các ngành tương đương.

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên các ngành Toán; Toán - Tin; Toán ứng dụng; Công nghệ thông tin.

- Tuổi < 45 đối với Tiến sĩ ở nước ngoài, tuổi < 40 đối với tiến sĩ trong nước;

- Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương đương (nếu học ở nước ngoài mà luận văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên).

Quyền lợi
- Làm việc trong môi trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

- Được ưu tiên giao đề tài cấp Trường kinh phí từ 20-80 triệu.

- Được tham gia đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế.

- Mức lương cạnh tranh.

- Được hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Trường.

Hồ sơ xin tuyển dụng gồm có:
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo thông tư số 15/2012/TTBNV
ngày 25 tháng 12 năm 2012) – Mẫu TD01;
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng,
tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển - Mẫu TD02;
3. Thông tin ứng tuyển - Mẫu TD03;
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được
khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày
06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
5. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng). Trường
hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có công chứng dịch thuật
sang tiếng Việt.
Qui trình tuyển dụng và các biểu mẫu lấy tại địa chỉ:
http://congbao.hust.edu.vn/index.php/home/cat_view/25-/26-/120-mu-tuyn-dng.html


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm