Các chuyên ngành đào tạo đại học tại Viện Toán ứng dụng và Tin học – ĐH Bách Khoa HN

27/06/2016

Viện Toán ứng dụng và Tin học đào tạo đại học theo mô hình 4+1 của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, trong đó thiết kế 4 năm cho chương trình Cử nhân kỹ thuật và 4+1 năm cho chương trình Kỹ sư.

Tham khảo mô hình và chương trình đào tạo của trường ĐHBK Hà Nội tại: http://www.hust.edu.vn/web/vi/mo-hinh-ct-dao-tao

 

 Tên chương trình  Cử nhân Hệ thống  thông tin quản lý  Cử nhân Toán-Tin  ứng dụng  Kỹ sư Toán-Tin  ứng dụng  Kỹ sư tài năng Toán-Tin ứng dụng
 Chuyên ngành đào tạo  Tin học quản lý  Toán – Tin  Toán – Tin  Toán – Tin
 Loại hình đào tạo  Chính quy  Chính quy  Chính quy  Chính quy
 Bằng tốt nghiệp  Cử nhân kỹ thuật  Cử nhân kỹ thuật  Kỹ sư  Kỹ sư
 Thời gian thiết kế  4 năm  4 năm  4+1 năm  5 năm
 Khối lượng kiến thức  134 tín chỉ  131 tín chỉ  161 tín chỉ  161 tín chỉ

 

TÌM HIỂU THÊM VỀ THÔNG TIN ĐÀO TẠO TẠI VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC:

  1. Giới thiệu tuyển sinh đại học tại Viện Toán ứng dụng và Tin học
  2. Giới thiệu ngành đào tạo Toán Tin
  3. Giới thiệu ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý
  4. Toán Tin-ngành học không thể thiếu trong thời đại công nghệ số
  5. Nhiều công việc phù hợp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý
  6. Nhiều cơ hội du học dành cho sinh viên kỹ sư tài năng Toán Tin
  7. Các câu hỏi thường gặp về ngành đào tạo và môi trường học tập tại Viện Toán UD&TH
  8. Tìm hiểu về chuơng trình đào tạo các ngành
  9. Tiếp tục học Thạc sĩ tại Viện Toán ƯD&TH
  10. Học Tiến sĩ tại Viện Toán ƯD&TH

 Toán tin1 K54


Đánh giá bài viết

Các chuyên ngành đào tạo đại học tại Viện Toán ứng dụng và Tin học – ĐH Bách Khoa HN
5 (100%) 1 vote

Xem thêm