Lịch seminar

Seminar Toán rời rạc

Thứ Ba
10

12/2019

Tập không dư thừa trong đồ thị

Bắt đầu: 09h15
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Ba
03

12/2019

Thứ Ba
26

11/2019

Từ cặp ghép tới tập độc lập

Bắt đầu: 09h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
12

11/2019

Submodular Maximization

Bắt đầu: 09h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
05

11/2019

Bước đi ngẫu nhiên và ứng dụng trên đồ thị

Bắt đầu: 08h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
15

10/2019

Mô hình rời rạc trong bài toán lan truyền bệnh dịch

Bắt đầu: 08h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
08

10/2019

Độ quan trọng dựa trên bước đi ngẫu nhiên.

Bắt đầu: 08h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
17

09/2019

Thứ Ba
10

09/2019

Bước đi ngẫu nhiên và ứng dụng trên đồ thị

Bắt đầu: 08h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Trang 1 / 612345...Last »