Lịch seminar

Machine Learning và Data Mining

Thứ Ba
10

01/2017

Máy học

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
19

12/2016

Học kết hợp

Bắt đầu: 10h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
05

12/2016

Cây quyết định

Bắt đầu: 11h00
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
28

11/2016

Giới thiệu về máy học – Khái niệm

Bắt đầu: 10h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
21

11/2016

Giới thiệu về máy học

Bắt đầu: 10h30
Địa điểm: 104D3 (Xem chi tiết)
Trang 6 / 6« First...23456