Lịch seminar

Machine Learning và Data Mining

Thứ Sáu
19

10/2018

Mô hình phân tích chuỗi thời gian ARIMA

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
05

10/2018

Thứ Sáu
28

09/2018

Phân tích sắc thái cảm xúc trong văn bản

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Năm
20

09/2018

Ứng dụng machine learning cho mobile security

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Ba
15

05/2018

Các giải pháp học sâu trong thị giác và thính giác máy

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
06

04/2018

BigData: Khái niệm, ứng dụng và xu thế hiện này

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
20

04/2018

Công nghệ trí tuệ nhân tạo

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
30

01/2018

Applied AI in GotIt

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
23

01/2018

Công nghệ Block Chain

Bắt đầu: 10h15
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Ba
16

01/2018

Bộ lọc Kalman và bài toán bắt bám mục tiêu trong môi trường nhiễu

Bắt đầu: 10h15
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)