Lịch seminar

Machine Learning và Data Mining

Thứ Sáu
14

12/2018

Theo dấu đối tượng

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
07

12/2018

Thứ Sáu
30

11/2018

Mạng CNN trong nhận dạng vật thể

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
23

11/2018

Xử lý tín hiệu tiếng nói

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
09

11/2018

Mạng Neural nhân tạo và xử lý ảnh

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
19

10/2018

Mô hình phân tích chuỗi thời gian ARIMA

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
05

10/2018

Thứ Sáu
28

09/2018

Phân tích sắc thái cảm xúc trong văn bản

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Năm
20

09/2018

Ứng dụng machine learning cho mobile security

Bắt đầu: 09h00
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Ba
15

05/2018

Các giải pháp học sâu trong thị giác và thính giác máy

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Trang 1 / 41234