Hệ động lực trơn từng khúc và một số ứng dụng

: 14h00, ngày 20/03/2014 (Thứ Năm)

: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội

: Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

: Vũ Quốc Uy

: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Các phương pháp phân tích truyền thống của hệ động lực thường tập trung vào các bài toán trơn mà chưa chú ý tới các yếu tố như va chạm,  các trạng thái chuyển mạch, trạng thái trượt hay rời rạc xảy ra trong quá trình không trơn.

Trong khi các hệ động lực xảy ra một cách tự nhiên dùng để mô tả các quá trình vật lý lại thường được biết đến là hệ động lực trơn từng khúc. Do vậy, các quá trình tiến hóa được đặc trưng bởi các giai đoạn chuyển động trơn, các biên gián đoạn chia không gian trạng thái thành các miền riêng biệt, tương ứng với những mô hình khác nhau được áp dụng.

Hệ động lực trơn từng khúc được ứng dụng khá phổ biến trong rất nhiều các lĩnh vực như

  • Mô hình lưu thông toàn cầu,
  • Mạng lưới luật di truyền,
  • Chuyển mạch diode,
  • Bài toán điều khiển (điều khiển số),
  • Phanh, khối lắc
  • Va chạm, ma sát
  • Kinh tế

Các hệ động lực trơn từng khúc thường thấy có thể liệt kê như hệ Fillipov, hệ Hybrid, hệ điều khiển …Nghiên cứu các mô hình hệ động lực trơn từng khúc cho ta bức tranh rất sinh động về các quá trình trong tự nhiên.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm