Cải tiến thuật toán ID3 bằng lý thuyết tập mờ bức tranh và phương pháp học mới

: 09h30, ngày 13/02/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Thế Lâm

: ĐH BKHN

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về thuật toán phân lớp dựa trên cây quyết định ID3. Sử dụng lý thuyết mới, tập mờ bức tranh, báo cáo đề xuất một phương pháp mới trong phân lớp dữ liệu mờ. Báo cáo cũng đề xuất một phương pháp luyện mô hình cho phân lớp dữ liệu mờ bức tranh.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm