Tối ưu trên tập Pareto với hàm mục tiêu đơn điệu tăng và ứng dụng trong tối ưu hóa sản xuất


Đánh giá bài viết

Tối ưu trên tập Pareto với hàm mục tiêu đơn điệu tăng và ứng dụng trong tối ưu hóa sản xuất
3 (60%) 2 votes

Xem thêm