Sử dụng một số phương pháp tổ hợp trong một số bài toán chọn lọc của Đại số giao hoán


Đánh giá bài viết

Sử dụng một số phương pháp tổ hợp trong một số bài toán chọn lọc của Đại số giao hoán
4 (80%) 1 vote

Xem thêm