Machine Learning ứng dụng trong an ninh thông tin

: 13h30, ngày 05/08/2022 (Thứ Sáu)

: Online

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Tiến Mạnh

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày tổng quan chung về ứng dụng của Máy học trong An ninh không gian mạng. Đồng thời trình bày về một số ứng dụng cụ thể của Máy học trong bài toán Nhận diện các ứng dụng độc hại trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Android.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm