» Thông báo bảo vệ luận án TS cấp cơ sở NCS Trần Thị Kim Oanh

Thông báo bảo vệ luận án TS cấp cơ sở NCS Trần Thị Kim Oanh

19/04/2023

Trân trọng thông báo lịch bảo vệ luận án TS cấp cơ sở:

Thời gian: 9h00 thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: P318 nhà C1, ĐHBKHN

Ngành: Toán học

Tên luận án: Sự tồn tại và ổn định của nghiệm tuần hoàn của một số lớp phương trình động lực học thủy khí.

Nghiên cứu sinh: Trần Thị Kim Oanh (Bộ môn Toán cơ bản, ĐHBKHN).

Thầy hướng dẫn: PGS. TSKH. Nguyễn Thiệu Huy (Bộ môn Toán cơ bản, ĐHBKHN).

Trân trọng kính mời các thầy cô quan tâm tham dự!


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm