Học bổng NCS về Operation Research tại Đại học Kent (UK) |

Học bổng NCS về Operation Research tại Đại học Kent (UK)

30/06/2022

Dưới đây là Thông tin về Học bổng NCS về Operation Research tại Đại học Kent (UK).

Học bổng nghiên cứu sinh làm về Operational Research/Management Science: https://www.kent.ac.uk/scholarships/search/FN35KBSGTA01 (và cả faculty positions: https://jobs.kent.ac.uk/Vacancy.aspx?ref=KBS-089-22)


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm