Giới thiệu Bộ môn |

Giới thiệu Bộ môn

 • Tên gọi: Bộ môn Toán cơ bản (Department of Theoretical Mathematics )
 • Địa chỉ: Phòng 105, nhà D3
 • Điện thoại: 0438692137
 • Lãnh đạo Bộ môn:
  • Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Thiệu Huy
  • Phó trưởng Bộ môn: TS. Phan Xuân Thành
 • Đội ngũ cán bộ:
  • Tổng số cán bộ: 19
  • Tổng số Giáo sư và Phó Giáo sư: 4
  • Tổng số Tiến sĩ khoa học: 01
  • Tổng số Tiến sĩ: 16

2016-bm-toan-co-ban-a5