Điều kiện cực trị bậc hai và tính ổn định nghiệm của bài toán điều khiển tối ưu cho phương trình elliptic nửa tuyến tính và phương trình Navier-Stokes-Voigt thủy khí |

Điều kiện cực trị bậc hai và tính ổn định nghiệm của bài toán điều khiển tối ưu cho phương trình elliptic nửa tuyến tính và phương trình Navier-Stokes-Voigt thủy khí


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm