» Đảng bộ và Công đoàn Viện

Đảng bộ và Công đoàn Viện

ĐẢNG BỘ VIỆN

Đảng bộ bộ phận Viện Toán ứng dụng và Tin học được thành lập năm 2001, bao gồm 2 chi bộ: chi bộ Toán-Tin, chi bộ Toán cơ bản

 • Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025:
  • Bí thư: Lê Quang Thủy
  • Phó bí thư:  Lê Đình Nam
  • Đảng ủy viên: Phan Xuân Thành.

  Ban chi ủy chi bộ Toán-Tin nhiệm kỳ 2019-2022:

  • Bí thư: Lê Đình Nam
  • Phó bí thư: Đỗ Đức Thuận
  • Chi ủy viên: Nguyễn Cảnh Nam

  Ban chi ủy chi bộ Toán cơ bản nhiệm kỳ 2019-2022:

  • Bí thư: Phan Xuân Thành
  • Phó bí thư: Nguyễn Hải Sơn
  • Chi ủy viên: Bùi Xuân Diệu

 

CÔNG ĐOÀN VIỆN

 • Chủ tịch Công đoàn Viện: TS.Lê Hải Hà
 • Phó Chủ tịch: TS. Hà Thị Ngọc Yến
 • Ủy viên: CN. Nguyễn Thị Hoàng Hoa