Điểm thi Archive |

Điểm thi các môn

  1. điểm thi cuối kỳ 2022.1 môn GT1; PPT và ML; thông tin thu đơn phúc tra, nộp đơn tại P106-D3

  2. Điểm thi Giữa kỳ 2022.1

  3. Điểm thi cuối kỳ 2021.3 các môn Toán đại cương

  4. Điểm thi Giữa Kỳ 2021.2 Toán đại cương

  5. Điểm thi Giữa Kỳ 2020.2 Toán đại cương

  6. Điểm thi Cuối Kỳ 2020.1 các môn chuyên ngành

  7. Điểm thi Cuối Kỳ 2020.1 các môn Toán đại cương

  8. Điểm thi Giữa Kỳ 2020.1 các môn Toán đại cương

  9. Điểm thi các môn chuyên ngành 20192, 20193

Trang 1 / 512345