VNPay tuyển dụng chuyên viên CNTT

16/05/2019

VNPay - công ty thanh toán số 1 VN tuyển nhân sự

KHỐI KỸ THUẬT
🍒Nhân viên phân tích nghiệp vụ (BA): https://bit.ly/2YZVF3M
🍒Lập trình viên IOS – P. Phát triển ƯDDĐ: https://bit.ly/2uT3muw

🍒Lập trình viên Java – P. Phát triển ƯDDĐ: https://bit.ly/2D3BfNQ

🍒Lập trình viên Android – P. Phát triển ƯDDĐ: https://bit.ly/2VuhiGZ

🍒Lập trình viên Java – P.DVTT: https://bit.ly/2UpSzai

🍒Lập trình viên Java/.Net - P. DVGTGT: https://bit.ly/2UnFEGa

🍒Lập trình viên Java/.Net - P. DVNH: https://bit.ly/2TZJGPL

🍒Data Engineer: https://bit.ly/2FYApT4

🍒Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu – P. Vận hành QTCSDL : https://bit.ly/2U6Kqm8

🍒Lập trình viên SQL - P. Vận hành QT CSDL: https://bit.ly/2KgmqgK

[Nguồn tin: Anh Trần Đình Thành, cựu sinh viên Toán Tin K44, hiện là Phó Giám đốc kinh doanh của VNPAY]


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm