VNG tuyển dụng

05/08/2017

VNG cần tuyển dụng

  •  Kỹ sư về Khoa học dữ liệu
  • Kỹ sư về lập trình
  • Thực tập sinh về máy học, khai phá dữ liệu

Chi tiết xin xem file đính kèm VNG-Thông-tin-tuyển-dụng-tháng-8.2017_2

 


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm