Vietcombank tuyển dụng

27/08/2018
Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst)
Chức danh: Chuyên viên phân tích dữ liệu
Khối/Phòng: Nhóm Định lượng (Quant team)
Báo cáo cho/trình lên: Trưởng nhóm Định lượng
Phụ trách:
Cán bộ cấp dưới:
Mục đích công việc:
- Ứng dụng các phương pháp, kĩ thuật định lượng trong phân tích, khai thác dữ liệu nhằm hỗ trợ các quyết định trong hoạt động kinh doanh và quản trị của Ngân hàng
- Hỗ trợ xử lí, làm sạch dữ liệu đầu vào trong các dự án xây dựng mô hình và tính toán định lượng
- Tham gia phát triển các mô hình dữ liệu và triển khai các báo cáo quản trị trên hệ thống MIS
Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
STT Nhiệm vụ và trách nhiệm Báo cáo lên Phối hợp với
1 Trực tiếp thực hiện công việc phân tích, xử lí dữ liệu, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc được phân công trong các dự án nâng cao năng lực quản trị của Ngân hàng. Trưởng nhóm Định lượng ĐACN, TTCNTT
2 Lập trình xây dựng các báo cáo quản trị tự động trên hệ thống IBM Cognos Trưởng nhóm Định lượng TTCNTT
3 Ứng dụng các phương pháp thống kê trong việc hỗ trợ các phòng ban nghiệp vụ tính toán, phân tích dữ liệu theo yêu cầu từ hoạt động kinh doanh Trưởng nhóm Định lượng TTCNTT, TT Thẻ, CSSBBL, Công Nợ
Nhiệm vụ và trách nhiệm khác:
4 Báo cáo tiến độ thực hiện công việc và các vướng mắc phát sinh. Trưởng nhóm Định lượng
5 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Triển khai và Trưởng nhóm Ban Triển khai và Trưởng nhóm Định lượng
Các mối liên hệ chính:
Trong nội bộ Ngân hàng Mục đích liên hệ
Trưởng nhóm Xác định nhiệm vụ và các ưu tiên trong thực hiện công việc
Các phòng ban nghiệp vụ: CSSPBL, TTCNTT, TTT Tìm hiểu nội dung nghiệp vụ và dữ liệu; phối hợp hỗ trợ phân tích dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh và quản trị chất lượng dữ liệu
Ngoài Ngân hàng Mục đích liên hệ
Các chuyên gia tư vấn Trao đổi các phương pháp, kỹ thuật chuyên môn.
Các kỹ năng và kinh nghiệm:
Kiến thức và các kỹ năng chuyên môn Có nền tảng chuyên môn trong Xác suất-Thống kê và phân tích định lượng
Có khả năng lập trình xử lí và phân tích dữ liệu trên Matlab, R, SQL, Excel, VBA…
Kinh nghiệm Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với các dạng dữ liệu (time-series, cross-sectional, panel...)
Có kinh nghiệm lập trình xử lí dữ liệu trong lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, tài chính
Phong cách làm việc Có tinh thần trách nhiệm
Chủ động
Phong cách giao tiếp và truyền đạt thông tin Có khả năng truyền đạt và diễn giải thông tin rõ ràng, dễ hiểu
Có khả năng làm việc nhóm
Có khả năng tự học và giao tiếp hiệu quả bằng ngôn ngữ tiếng Anh
Phong cách tư duy Tư duy phân tích
Tư duy lô-gic và khái quát hóa
Tính cách cá nhân Kỷ luật
Tỉ mỉ
Cẩn trọng

Đánh giá bài viết

Vietcombank tuyển dụng
2.2 (44%) 5 votes

Xem thêm