Tuyển sinh viên Toán Tin thực tập tại công ty A.N.LAB & công ty AFKVR

24/10/2016
Công ty A.N.LAB & công ty AFKVR có nhu cầu tuyển dụng sinh viên thực tập C/C++ để tạo nguồn đào tạo rồi tuyển vào làm chính thức sau này.
Chi tiết thông báo: anlab_svtt-c-c

File đính kèm

Anlab_SVTT-C-C.pdf

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm