TUYỂN DỤNG tiến sĩ phân tích dữ liệu, xác suất thống kê của công ty SAMSUNG DISPLAY

16/10/2018

Công ty SAMSUNG DISPLAY cần tuyển tiến sĩ  làm về lĩnh vực phân tích dữ liệu, xác suất thống kê. Hai năng lực về phân tích dữ liệu cũng như xác suất thống kê là  lĩnh vực đào tạo thế mạnh của SAMI. Chính vì vậy, công ty gửi công văn tới các anh/chị đã từng học ở SAMI và kính mời các anh/chị xem chi tiết thông tin tuyển dụng, mô tả công việc ở file đính kèm.

 

Cong van de nghi ho tro_Vien Toan ung dung va Tin hoc ĐHBKHN

File đính kèm

1-6.jpg

Đánh giá bài viết

TUYỂN DỤNG tiến sĩ phân tích dữ liệu, xác suất thống kê của công ty SAMSUNG DISPLAY
3.67 (73.33%) 3 votes

Xem thêm

17/10/2018. MIS Project 2018