Tổng công ty CMC Technology and Solution (CTS) tuyển thực tập sinh

05/11/2019

Tổng công ty CMC Technology and Solution (CTS) đang có nhu cầu tuyển thực tập sinh là sinh viên từ năm thứ 3,4 :

1. Số lượng: 10-15 sinh viên

2. Ngôn ngữ lập trình: Java, NET

Hai tháng đầu các thực tập sinh sẽ được training on job, sau thời gian đào tạo nếu đáp ứng yêu cầu có thể được ký hợp đồng cộng tác viên hoặc hợp đồng chính thức làm việc tại CTS.    

Liên hệ

Nguyen Mai Phuong - HRD

Mobile: 0962103050


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

21/10/2019. Cami Halısı