Cơ hội làm quản trị rủi ro tại Ngân Hàng SHB cho sinh viên Toán Tin

10/08/2018

Ngân hàng SHB cần các ứng viên với các kỹ năng về:

  • Mô hình
  • Xác suất thống kê
  • Sử dụng các công cụ phân tích thống kê như SAS, R, SPSS

Mô tả chi tiết ở trong file đính kèm: JDJS_tuyen-dung_RISK


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm