Grooo International tuyển dụng

26/01/2021

Công ty cổ  phần Grooo International hoạt động chính trong các lĩnh vực:

 • Phát triển phần mềm
 • Phát triển và vận hành các platforms:
  • Fintech: hiện tại đang phát triển các platform về Bao Thanh Toán, Quản lý Quỹ Đầu Tư, và Consumer Finance
  • Travel tech: các dự án IPP (Intelligent Passport, Instant Priority Passport)
 1. Các bài toán cần triển khai:
  • Bài toán phân tích khách hàng cho công ty bảo hiểm nhân thọ
  • Bài toán digital marketing cho công ty bảo hiểm nhân thọ
  • Bài toán nhận diện spam-call cho hệ thống icaller (pagerank)
  • Các bài toán về phân tích và đánh giá, định giá doanh nghiệp (enterprise credit scoring)
  • Bài toán về phân tích dữ liệu lớn cho Đơn Thuốc Điện Tử
 2. Yêu cầu tuyển dụng (full-time):

Nhân sự R&D về Data Science

 1. Yêu cầu tuyển dụng part-time/internship:
 • Thực tập sinh dev
 • Thực tập sinh AI/ML (R&D)

Số lượng: không giới hạn

Thời gian: tuyển liên tục

 1. Liên hệ:
 • Phụ trách tuyển dụng:

hoantm@hiworld.com.vn/hoahtm@grooo.vn

tel: 02462691686


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm