FSOFT tuyển thực tập sinh nghiên cứu

28/02/2018

FSOFT hiện có một số vấn đề cần các bạn sinh viên có nhiệt huyết và đam mê tham gia nghiên cứu, danh sách các vấn đề gồm:

-          Dự đoán khả năng tự bốc cháy của đống than bằng camera nhiệt:

o   Sử dụng LSTM neural network, phân tích chuỗi hình ảnh từ camera nhiệt

-          Nhận dạng khuôn mặt trong video

o   Sử dụng, xây dựng các mạng neural để detect và recognize mặt người trong video từ ảnh cho trước

-          Phán đoán bệnh lá trắng trên cây mía

o   Sử dụng neural network để phân loại hình ảnh

-          Xây dựng natural language processing engine cho tiếng Nhật

o   Sử dụng các thư viện, các model về xử lý text, ngôn ngữ JP

-          Phán đoán chất lượng sản phẩm từ ảnh simulation

o   Sử dụng deep CNN

Các bạn sinh viên sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của các anh/chị có kinh nghiệm, thời gian mềm dẻo, phù hợp với các bạn sinh viên năm 4 & 5. Khi tham gia chương trinh các bạn sinh viên sẽ được chi trả phụ cấp theo năng lực, được tạo điều kiện học hỏi phát triển nghề nghiệp, có cơ hội xác định hướng đi và lựa chọn công việc phù hợp.

Các bạn sinh viên có nhu cầu liên hệ trực tiếp với thầy Lê Chí Ngọc, lechingoc@yahoo.com


Đánh giá bài viết

FSOFT tuyển thực tập sinh nghiên cứu
4 (80%) 1 vote

Xem thêm