Công ty quản lý quỹ đầu tư Dynamic Technology Lab tuyển dụng

06/06/2017

Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Dynamic Technology Lab (DTL) là một công ty quản lý quỹ đầu tư được thành lập ở Singapore và hoạt động trên thị trường chứng khoán quốc tế. DTL có một sự hiện diện lớn trên trường chứng khoán quốc tế với lượng giao dịch lên đến 500 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Công ty cần tuyển dụng nghiên cứu viên định lượng và lập trình viên.

Chi tiết xem trong file đính kèm.

 

File đính kèm

Job-Description-viet.pdf

Đánh giá bài viết

Công ty quản lý quỹ đầu tư Dynamic Technology Lab tuyển dụng
3 (60%) 1 vote

Xem thêm