Công ty FSS tuyển dụng

30/03/2021

Vị trí

Trung tâm

Mô tả công việc

Yêu cầu công việc

Mức lương

Lập trình viên Database/Winform

Chứng khoán

Tham gia thiết kế, xây dựng phần mềm giao dịch chứng khoán

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán Tin, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức lập trình ít nhất một trong các ngôn ngữ sau:
VB.Net, C#.Net
Hoặc am hiểu về hệ quản trị CSDL:
PL/SQL, Oracle
Đam mê lập trình
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Có thể đi công tác
Kinh nghiệm làm việc: 0 – 3 năm kinh nghiệm

9.250.000 -12.250.000

Lâp trình viên Database

Ngân hàng

Tham gia các dự án Data Warehouse & Business Intelligence (BI) của công ty

Tham gia triển khai các dự án phần mềm với các Ngân hàng và các công ty Chứng khoán ở Việt Nam
Làm việc trên các phần mềm ETL (Extract, Transform, Load) chuyên dụng như: IBM Infosphere Information Server, Oracle Data Integrator (ODI), SAP Data Services,….
Làm việc trên các công cụ BI (Business Intelligence) chuyên dụng như: IBM Cognos, Oracle Business Intelligence, SAP BusinessObjects, ….
Xây dựng các ETL Jobs, procedure
Xây dựng các loại báo cáo tĩnh, báo cáo động & báo cáo quản trị
Tối ưu hóa các ETL Jobs, các câu lệnh truy vấn dữ liệu
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản trị dự án

9.250.000 -12.250.000

Lập trình viên NodeJS, ReactJS

Chứng khoán + Ngân hàng

Tham gia thiết kế, xây dựng phần mềm trong lĩnh vực Tài chính, chứng khoán, ngân hàng

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán Tin, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan
• Kinh nghiệm làm việc: không có yêu cầu bắt buộc
• Có kiến thức lập trình ít nhất một trong các ngôn ngữ sau:
- Oracle SQL, PL/SQL
- Microsoft SQL Server
- NodeJS, React JS, Vue
• Đam mê lập trình
• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
• Có thể đi công tác

9.250.000 -12.250.000

Tester

Chứng khoán

• Tham gia phân tích nghiệp vụ các dự án phần mềm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.
• Xây dựng các tài liệu phân tích yêu cầu/ tài liệu test cases/ tài liệu hướng dẫn sử dụng.
• Thực hiện test phần mềm.
• Đào tạo và hỗ trợ người sử dụng.

• Đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán Tin, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan
• Kinh nghiệm làm việc: không có yêu cầu bắt buộc
• Có khả năng viết câu lệnh truy vấn SQL
• Đam mê công việc test phần mềm
• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

8.000.000-15.000.000

Tester/BA

Ngân hàng

Tham gia phân tích nghiệp vụ các dự án Data Warehouse & BI của công ty
- Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu về nghiệp vụ & quy trình từ các hệ thống liên quan phục vụ phạm vi của dự án;
- Phân tích luồng dữ liệu, báo cáo
- Gặp gỡ trao đổi với khách hàng, đối tác để thống nhất nghiệp vụ;
- Tài liệu hóa các yêu cầu đặc tả chi tiết nghiệp vụ thuộc phạm vi dự án
- Xây dựng/Review các trường hợp kiểm thử
- Kiểm tra các tính năng và nghiệp vụ, đảm bảo đúng yêu cầu đưa ra;
- Hỗ trợ Khách hang trong quá trình kiểm tra nghiệm thu
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản trị dự án

- Kinh nghiệm 0-3 năm trở lên làm Business Analyst / Tester. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ các dự án trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ĐH (sắp tốt nghiệp) chuyên ngành về Toán Tin, Hệ thống thông tin quản lý, CNTT hoặc kinh tế/tài chính hệ chính quy
- Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh tốt
- Có khả năng viết câu lệnh truy vấn SQL
- Sử dụng thành thạo Word, Excel
- Có tinh thần trách nhiệm, hăng say, cẩn thận trong công việc
- Có khả năng làm việc nhóm
'

8.000.000-15.000.000

Lập trình viên Java

Chính Phủ

Tham gia phát triển, triển khai các dự án phần mềm cho khách hàng (Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ - Bộ Tài chính, …)
-      Tham gia phát triển các ựng dụng web trên nền tảng java phục vụ khác hàng là các tổ chức, cơ quan chính phủ.
'-      Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống, ứng dụng.
-      Tạo thiết kế chi tiết và viết các tài liệu kỹ thuật khi được yêu cầu.
-      Trực tiếp viết mã nguồn và thực hiện Unit test theo tài liệu phân tích, thiết kế.
-      Tham gia các hoạt động review tài liệu, review mã nguồn.

Tốt nghiệp Đại học về Toán Tin, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin hoặc có bằng cấp/chứng chỉ tương đương.
-     Kính nghiệm làm việc: 0 - 2 năm kinh nghiệm
-     Sử dụng thành thạo 1 ngôn ngữ lập trình: Java/C# (tối thiểu 9 tháng), các ngôn ngữ lập trình khác như PHP, … (tối thiểu 1 năm).
-     Có kiến thức về hệ quản trị CSDL: Microsoft SQL Sever, MySQL, PostgreSQL, Oracle, …
-     Có kinh nghiệm sử dụng kỹ thuật lập trình trên nền WEB là lợi thế: Javascript, CSS, jQuery, Bootstrap, HTML, ..
-     Có khả năng học hỏi, nắm bắt và làm chủ công nghệ mới nhanh.
-     Đam mê, cẩn thận trong công việc.
-     Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Lập trình viên Java

Chứng khoán

Tham gia thiết kế và lập trình các dự án phần mềm trong lĩnh vực Chứng khoán

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Toán Tin, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan;
- Có kinh nghiệm 1-3 năm lập trình trên nền tảng Java;
- Thành thạo Java core, Spring Framework, Hibernate, Transaction Management;
- Có kiến thức về Cơ sở dữ liệu PostgreSQL, hiểu về kiến trúc Microservices, RESTful APIs;
- Am hiểu và sử dụng tốt OOP & Design Patterns.

15.000.000-20.000.000

Lập trình viên Mobile app

Chứng khoán

Lập trình Mobile App trong lĩnh vực tài chính (chứng khoán, ngân hang, quản lý quỹ,…) trong các dự án của công ty
Tạo mới hoặc chỉnh sửa Apps có sẵn trên nền tảng iOS, Android
Làm việc với các bộ phận thiết kế, bộ phận Back-End
Tối ưu hóa ứng dụng để tang tốc độ và mở rộng sau này

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành về Toán Tin, Hệ thống thông tin quản lý, CNTT.
Có khả năng lập trình Mobile App ít nhất 1 nền tảng Android hoặc iOS
Có khả năng tự lập kế hoạch & triển khai công việc
Có tinh thần trách nhiệm, hăng say, cẩn thận trong công việc
Ưu tiên các ứng viên đã lập trình các ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm