cohost.ai tuyển dụng

25/12/2020

cohost.ai tuyển dụng các vị trí về

  • Web/Frontend Developer
  • Mobile Engineer
  • Data and Machine Learning Enginee

Đặc biệt tuyển dụng các bạn thực tập sinh làm vễ lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing).

https://hq.cohost.ai/jobs?fbclid=IwAR1x4ZmyVMcdoBt1R7F7YNHfLXz-1gkwGkFyz1nE0uHHMtEjIBLpNPMd7a8


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm