Cơ hội thực tập cho sinh viên Toán Tin tại Trung tâm phần mềm và kỹ thuật nghiệp vụ, GTEL ICT, Bộ Công an

01/08/2016
Trung tâm phần mềm và kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an, đang có chương trình tuyển sinh viên thực tập, nếu làm tốt sẽ được nhận vào làm tại công ty.
  • Yêu cầu công việc: Lập trình trên nền tảng công nghệ .net.
  • Số lượng: 5-10 người.
  • Liên hệ:

Anh Trần Trung Dũng (Cựu sinh viên Toán Tin K49)

Phó Giám đốc Trung tâm phần mềm và kỹ thuật nghiệp vụ

Mobile: 0916562996


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm