Cơ hội cho sinh viên Toán Tin làm kỹ sư CNTT tại Nhật Bản

30/10/2018

Link đăng kí:

https://docs.google.com/forms/d/1ZOlQwFgu31gIa70BlQUF1gALAMwfxM9THzwuMBdl_mI/viewform?edit_requested=true

Dự kiến phỏng vấn ngày 13/11/2018.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

17/10/2018. MIS Project 2018