CMC Cyber Security tuyển dụng

02/08/2019

CMC Cyber Security tuyển dụng cho vị trí Lập trình viên

Thông tin chi tiết ở bên dưới và file đính kèm:

CÔNG VIỆC

1 Phát triển phần mềm, công cụ phục vụ cho việc bảo mật hệ thống..
2 Tham gia phát triển sản phẩm triển khai số lượng lớn.
3 Nghiên cứu và phát triển các giải pháp bảo mật.
4 Tham gia các dự án nghiên cứu cùng các nhân sự level cao hơn
 QUAN HỆ CÔNG VIỆC
1. Báo cáo cho: Báo cáo kết quả cho Giám đốc Trung tâm
2. Quan hệ bên trong: Các phòng ban của CMC Cyber Security, Corp và đơn vị thành viên khác
3. Quan hệ bên ngoài: Khác hàng, đối tác…
CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU
(Phần này nêu các yêu cầu năng lực để thực hiện các nhiệm vụ nêu ở phần trên. Nêu các yêu cầu năng lực của một cá nhân ở mức tối thiểu để có thể bắt đầu công việc này. Không mô tả mức độ hiện có của một cá nhân đã nắm giữ chức vụ này khá lâu)
1. Bằng cấp tối thiểu Đại học chuyên ngành Toán Tin,   CNTT, bảo mật hoặc IT
(Mới ra trường, có kiến thức vững về một số hoặc nhiều mảng trong it
2. Kiến thức chuyên môn cần thiết - Có khả năng lập trình (C/C++, Pascal, Python, ... ).
- Mong muốn học hỏi, tiếp thu ngôn ngữ mới (Angular, Go,…)
- Có khả năng đọc và nghiên cứu tài liệu.
- Tư duy thuật toán tốt.
- Có hiểu biết về hệ thống máy tính.
3. Kỹ năng cần thiết - Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao,
- Kỹ năng xử lý các thủ tục giấy tờ nhanh ngọn, chính xác,
- Kỹ năng lưu trữ hợp đồng, giấy tờ
4. Kinh nghiệm (năm) Mới ra trường, kinh nghiệm 01 năm
5. Yêu cầu khác - Cẩn thận trong chuyên môn nghiệp vụ
- Sáng tạo, nhạy bén, tác phong chuyên nghiệp

LTV - CMC Cyber Security

Liên hệ:

Nguyen Thi Thuy (Mrs. )

HR  Manager

Mobile: +84 912858525

Email: Thuynt1@cmcinfosec.com


Đánh giá bài viết

CMC Cyber Security tuyển dụng
5 (100%) 1 vote

Xem thêm