Kết quả Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 33

Nguyễn Thế Lâm, Toán Tin K57 Ảnh: Minh Châu Phong trào sinh viên NCKH là một trong những hoạt động quan trọng trong mục tiêu đào tạo và NCKH của Trường ĐHBK Hà Nội, qua đó giúp sinh viên hình … Continue reading Kết quả Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 33