Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2014

Nhằm phát huy truyền thống say mê nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và sinh viên, ngày 15/5/2014, Viện … Continue reading Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2014