Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Ngô Thị Hiền

24/04/2018

Kính mời các thầy cô quan tâm tham gia buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở:

- Thời gian:14h00' ngày 27/4/2018

- Địa điểm: Phòng 106 - D3, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tên đề tài luận án: PROPERTIES OF ALT-CODES, B-CODES AND APPLICATIONS

NCS: Ngô Thị Hiền

Ngành: Toán tin

Mã số: 9460117

Tập thể hướng dẫn: GS.TSKH. Đỗ Long Vân và TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Trân Trọng!


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm