Báo cáo luận án Tiến sĩ tại Seminar Bộ môn của cô Ngô Thị Hiền

16/03/2018

Đề tài: PROPERTIES OF ALT-CODES, B-CODES AND THEIR APPLICATIONS.

Tập thể hướng dẫn: GS.TSKH. Đỗ Long Vân và TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Thời gian: 14h thứ 3 ngày 20/3/2018

Địa điểm: Bộ môn Toán Tin, phòng 104-D3

Trân trọng thông báo!


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm