Đăng ký TTKT học kỳ 20193

Sinh viên đăng ký TTKT tại các cơ sở dưới đây
  •  Công ty Cổ Phần ITSOL
  • Công ty Grooo International
  • Công ty phần mềm 2NF
  • Icomm Media&Tech.,JSC
  • Công ty TNHH Công nghệ cao Skymap
 Phiếu đăng ký thực tập trong file đính kèm được điền và gửi đến email namngc@gmail.com. Email có tiêu đề TTKT học kỳ 20193.
File đăng ký được đặt tên theo mẫu HoVaTen.doc (ví dụ NguyenCanhNam.doc)
Hạn cuối cùng đăng ký là Chủ nhật ngày 26/7/2020.
Lưu ý :
  • SV phải đăng ký 2 nguyện vọng cho cơ sở thực tập và 2 nguyện vọng phải khác nhau
  • SV thực tập kỳ 20193 yêu cầu full-time.
Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác