Bài giảng - Tài liệu

 1. Tách phân thức- đơn giản như thế này!

 2. Cách tìm nghiệm riêng ptvp cấp 2 hệ số hằng vp đặc biệt

 3. Đề thi môn toán KSTN ĐHBKHN các năm

  Đề thi môn toán KSTN ĐHBKHN các năm

  Đề thi môn toán KSTN ĐHBKHN các năm

  Đề thi môn toán KSTN ĐHBKHN các năm

  Đề thi môn toán KSTN ĐHBKHN các năm

  Đề thi môn toán KSTN ĐHBKHN các năm

 4. Bài tập tham khảo cho sv hệ KSTN-môn GT3

 5. Bài tập tham khảo cho sv hệ KSTN-môn GT2

 6. Bài tập tham khảo cho sv hệ KSTN-môn GT1

 7. Lecture on Infinite Series and Differential Equations

 8. Lecture on Algebra

 9. Exercises for Algebra

 10. Invitation to Dynamical Systems – Scheinerman (upload under the author’s permission)

Trang 1 / 3123