Lịch seminar

Seminar Toán rời rạc

Thứ Hai
05

12/2016

Lý thuyết đồ thị và lý thuyết mã

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
28

11/2016

Bài toán k-màu (tiếp theo)

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
21

11/2016

Bài toán k-màu

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
07

11/2016

Thứ Hai
07

11/2016

Bài toán tập độc lập lớn nhất

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3-104 (Xem chi tiết)
Thứ Năm
19

11/2015

Techniques in k-coloring problem

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: Phòng Xemina 106B-D3 (Xem chi tiết)
Thứ Năm
05

11/2015

k-Coloring Problems

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: Phòng xemina Viện (Xem chi tiết)
Trang 5 / 512345