Lịch seminar

Seminar Toán rời rạc

Thứ Sáu
28

09/2018

Application of expander graph in cryptography

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Năm
22

03/2018

Stochastic processes and fractals

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: C2 - 714, Ta Quang Buu Library (Xem chi tiết)
Thứ Năm
08

03/2018

Một số bài toán tổ hợp trên vành và trường hữu hạn

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, C2, tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
06

02/2018

Các giải thuật greedy

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Ba
23

01/2018

Tập thống trị

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: D4 - 103 (Xem chi tiết)
Thứ Ba
16

01/2018

Biến đổi Fourier nhanh

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Ba
12

12/2017

Tập thống trị

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Ba
05

12/2017

Hidden Structure in Complexity Theory

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Ba
21

11/2017

Lý thuyết đồ thị, ứng dụng trong dịch tễ học

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Ba
14

11/2017

Tam giác hóa

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)