Lịch seminar

Seminar Toán rời rạc

Thứ Ba
15

10/2019

Mô hình rời rạc trong bài toán lan truyền bệnh dịch

Bắt đầu: 08h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
08

10/2019

Độ quan trọng dựa trên bước đi ngẫu nhiên.

Bắt đầu: 08h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
17

09/2019

Thứ Ba
10

09/2019

Bước đi ngẫu nhiên và ứng dụng trên đồ thị

Bắt đầu: 08h15
Địa điểm: P106 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
25

03/2019

Thứ Hai
18

03/2019

Thứ Hai
25

02/2019

Phát hiện tin đồn trên mạng xã hội

Bắt đầu: 10h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)
Thứ Hai
18

02/2019

Thứ Sáu
14

12/2018

Tập độc lập

Bắt đầu: 08h00
Địa điểm: P106 D3 (Xem chi tiết)