Lịch seminar

Seminar Tối ưu

Thứ Sáu
10

10/2014

Thứ Năm
25

09/2014

Về một bài toán tối ưu trong mạng di động WIMAX

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Toán ứng dụng (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
24

10/2014

Tối ưu DC và các vấn đề liên quan

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Toán ứng dụng (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
18

07/2014

A fixed point method for solving variational relation problems

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: Phòng họp Viện Toán ứng dụng và Tin học (Xem chi tiết)
Thứ Bảy
10

05/2014

Mạng giao thông đô thị và một số bài toán tối ưu liên quan

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: Bộ môn Toán ứng dụng (Xem chi tiết)
Thứ Bảy
26

04/2014

Thứ Bảy
05

04/2014

Thứ Bảy
29

03/2014

Trang 2 / 3123