Danh sách Nghiên cứu sinh: Khóa NCS2013B

Họ và tên: Phạm Văn Hoằng
Nơi công tác: Trường THPT Kim Liên, Hà Nội
Người hướng dẫn khoa học:
  • PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo
  • TS. Trịnh Tuân
Tên đề tài: Bất đẳng thức tích chập suy rộng liên quan đến các biến đổi tích phân Kontorovich-Lebedev,
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Chu Bình Minh
Nơi công tác: ĐH Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp
Người hướng dẫn khoa học:
  • TS. Hà Bình Minh
  • TS. Trần Xuân Tiếp
Tên đề tài: Mô hình rút gọn cho các hệ điều khiển
Thông tin chi tiết:

Học viên các khóa khác

16/12/2014. Khóa NCS2012B
16/12/2014. Khóa NCS2011B
16/12/2014. Khóa NCS2014B
05/05/2016. Khóa NCS2016
05/05/2016. Khóa 2015