Danh sách Nghiên cứu sinh: Khóa NCS2012B

Họ và tên: Đặng Thanh Sơn
Nơi công tác: Trường Sĩ Quan Thông Tin Nha Trang
Người hướng dẫn khoa học:
 • TS. Trần Xuân Tiếp
 • TS. Cung Thế Anh
Tên đề tài: Một số hệ phương trình cặp trong cơ học chất lỏng
Thông tin chi tiết: Download
Họ và tên: Hoàng Thị Vân Anh
Nơi công tác: Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm
Người hướng dẫn khoa học:
 • PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo
Tên đề tài: Phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng liên quan đến Hartlay, Fourier cosine, Fourier
Thông tin chi tiết: Download
Họ và tên: Phí Thị Vân Anh
Nơi công tác: Trường Đại học Giao thông vận tải
Người hướng dẫn khoa học:
 • PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo
 • TS. Nguyễn Minh Khoa
Tên đề tài: Đa chập Hartlay-Fourier và ứng dụng
Thông tin chi tiết: Download
Họ và tên: Tống Thị Minh Ngọc
Nơi công tác: Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
Người hướng dẫn khoa học:
 • PGS.TS. Tống Đình Quỳ
 • GS.TSKH. Nguyễn Khắc Minh
Tên đề tài: Một số mô hình toán ứng dụng và áp dụng trong dự báo lạm phát ở Việt Nam
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Trần Ngọc Thăng
Nơi công tác: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Người hướng dẫn khoa học:
 • PGS.TS Nguyễn Thị Bạch Kim
 • GS.TSKH Đinh Thế Lục
Tên đề tài: Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng
Thông tin chi tiết: Download
Họ và tên: Nguyễn Huy Trường
Nơi công tác: Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa HN
Người hướng dẫn khoa học:
 • PGS.TS. Phan Trung Huy
 • TS. Vũ Thành Nam
Tên đề tài:
Thông tin chi tiết: Download
Họ và tên: Nguyễn Đắc Tuấn
Nơi công tác: Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng, Bộ xây dựng
Người hướng dẫn khoa học:
 • TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • TS. Vũ Thành Nam
Tên đề tài:
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Lê Quang Hòa
Nơi công tác: Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa HN
Người hướng dẫn khoa học:
 • PGS.TS. Phan Trung Huy
Tên đề tài:
Thông tin chi tiết: Download

Học viên các khóa khác

16/12/2014. Khóa NCS2011B
16/12/2014. Khóa NCS2013B
16/12/2014. Khóa NCS2014B
05/05/2016. Khóa NCS2016