Danh sách Nghiên cứu sinh: Khóa 2015

Họ và tên: Phạm Thị Hoài
Nơi công tác: Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa HN
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Cảnh Nam
Tên đề tài:
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Trịnh Hữu Trang
Nơi công tác:
Người hướng dẫn khoa học:
Tên đề tài:
Thông tin chi tiết:

Học viên các khóa khác

05/05/2016. Khóa NCS2016
16/12/2014. Khóa NCS2014B
16/12/2014. Khóa NCS2013B