Liên hệ

VĂN PHÒNG VIỆN

Địa chỉ: Phòng 106 nhà D3, ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 04 3869 2137

Fax: 04 3868 2470

Email: sami@hust.edu.vn

Nguyen Thi Hai CN. Nguyễn Thị Hải

 • Trưởng Bộ phận Hành chính
 • Phụ trách công tác giáo vụ đào tạo chuyên ngành, các chương trình đặc biệt (Kỹ sư tài năng, Chất lượng cao,…) và tại chức.

 

Le Thi Thu Hien CN. Lê Thị Thu Hiền

 • Cán bộ Bộ phận Hành chính
 • Phụ trách công tác giáo vụ đào tạo giai đoạn đại cương
 Nguyen Thi Hoang Hoa CN. Nguyễn Thị Hoàng Hoa

 • Kế toán trưởng
 • Cán bộ Bộ phận Giáo vụ

 


CÁC BỘ MÔN

 

 • Bộ môn Toán cơ bản:
  • Địa chỉ: Phòng 105, nhà D3
  • Điện thoại: 04 38692137
 • Bộ môn Toán Tin:
  • Địa chỉ: Phòng 104B, nhà D3
  • Điện thoại: 04 3 869 2414
 • Bộ môn Toán ứng dụng
  • Địa chỉ: Phòng 201Bis, nhà D3-5
  • Số điện thoại: 04 38682416

 

PHỤ TRÁCH CÁC BỘ PHẬN

Bộ phận Hành chính

CN. Nguyễn Thị Hải

Email: hai.nguyenthi@hust.edu.vn

Bộ phận Giáo vụ

TS. Lê Đình Nam

Email: nam.ledinh@hust.edu.vn

Bộ phận Truyền thông và Quan hệ công chúng

ThS. Trần Ngọc Thăng

Email: thang.tranngoc@hust.edu.vn

Bộ phận Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Email: anh.nguyenthingoc@hust.edu.vn