Về một bài toán điều khiển tối ưu đối với phương trình đạo hàm riêng

: 09h30, ngày 09/12/2015 (Thứ Tư)

: D3. 104

: Seminar Giải tích

: TS. Phan Xuân Thành

: ĐH Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Tomtatbaocao THÀNH


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm